x
تبلیغات

در ادامه مباحث قسمت های قبل همانطور که در تصویر زیر نمایش داده شده است، تنها نیاز به انتقال فایلی که دارای پسوند vhd. می باشد، هستیم.

 

00 Importing Updates Export taken in the previous step

 

 لذا فایل مذکور را به همراه فایل ایجاد شده از سوی عملیات (Export (export.xml.gz، به سرور سمت اینترنت (و البته به صورت Offline) انتقال می دهیم. سپس می بایست با انجام عملیات زیر، ابتدا اقدام به بازیابی اطلاعات موجود در فایل vhd. نموده و در نهایت، عملیات Import را به انجام برسانیم.
جهت بازیابی اطلاعات موجود در فایل vhd. می بایست طبق تصاویر زیر عمل شود:

 

01 Importing Updates Export taken in the previous step

 

02 Importing Updates Export taken in the previous step

 

03 Importing Updates Export taken in the previous step

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

04 Importing Updates Export taken in the previous step

 

حال کافیست، محتویات نمایش داده شده در شکل فوق را در محل ذخیره سازی فعلی سرویس WSUS، جایگزین نماییم.
بعد از اتمام عملیات جایگزینی، می بایست طبق تصاویر زیر عمل شود:

 

05 Importing Updates Export taken in the previous step

 

06 Importing Updates Export taken in the previous step

 

حال می بایست اقدام به انجام عملیات Import اطلاعات در Database سرور سمت شبکه داخلی نماییم. بدین منظور کافیست دستور زیر را در محیط Command Prompt به اجرا درآوریم.

C:\Program Files\Update Services\Tools\wsusutil.exe import import.xml.gz import.log

توجه داشته باشید که انجام این عملیات می تواند در حدود 3 ساعت به طول انجامد. لذا از بستن پنجره Command Prompt در طول انجام عملیات Import، جدا خودداری کنید. بعد از اتمام موفقیت آمیز عملیات Import، می بایست فرآیند Approve نمودن بروزرسانی ها را دقیقا همانند آنچه در سمت شبکه اینترنت به انجام رسانیده اید، انجام دهید.

 

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

  1. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت اول)- نصب و پیکربندی WSUS بر روی یک سیستم در شبکه اینترنت
  2. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت دوم)-گرفتن Export از اطلاعات مرتبط با بروزرسانی های دریافت شده از سایت مایکروسافت از طریق اینترنت
  3. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت چهارم)- انجام تنظیمات مرتبط با ایستگاه های کاری از طریق Group Policy جهت اتصال به WSUS شبکه داخلی و دریافت بروزرسانی ها