x
تبلیغات

 

در این مقاله قصد دارم به محدودیت های مرتبط با ارتقاء Server Core به دیگر نسخه های Windows Server 2008 اشاره کنم. این محدودیت ها عبارتند از:

 

  • نمی توان نسخه های قبلی سیستم عامل Windows Server 2003 را به Server Core ارتقاء داد.
  • نمی توان نسخه های کامل Windows Server 2008 را به Server Core ارتقاء داد.
  • نمی توان Server Core را به نسخه های کامل Windows Server 2008 ارتقاء داد.