x
تبلیغات

جالب است که بدانید، با از نصب خارج کردن ابزار Windows Server Backup، رخدادهای مرتبط با این ابزار از Event Viewer حذف نخواهند شد (جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشاهده رخدادهای مرتبط با ابزار Windows Server Backup و حذف دستی آنها، اینجا را کلیک کنید). با توجه به این موضوع، اگر چنانچه شما مجددا این ابزار را بر روی سروری نصب کنید، در صفحه اصلی این ابزار، در قسمت Message (کادر وسط پنجره) شاهد نمایش رخدادهای مرتبط با Windows Server Backup قبلی خواهید بود.