x
تبلیغات

 

همانطور که می دانید تنظیمات موجود در Local Group Policy می توانند تغییرات ناخواسته ایی را در کلاینت های موجود در دامین از خود به جای بگذارند. فرض کنید که یک کلاینت هنوز به دامین join نشده است. کاربری که از کلاینت مورد نظر در حال حاضر استفاده می نماید، بنابر دلایلی اقدام به اعمال تغییرات در Local Group Policy می نماید. حال کلاینت مورد نظر را به دامین join می نمایید. در این حالت ممکن است رفتارهای عجیبی را از سوی این کلاینت مشاهده نمایید و این رفتارها ممکن است به دلیل وجود تنظیمات در Local Group Policy باشد.

 

نکته: اگر چه تنظیمات موجود در Local Group Policy از کمترین قدرت در مقابل تنظیمات اعمال شده از طریق دامین دارند، اما کماکان می توانند در بعضی از سناریوها، کلاینت ها را دچار مشکل نمایند.

 

اگر چنانچه مایلید که کلاینت های موجود در شبکه از اعمال تغییرات موجود در Local Group Policy خودداری نمایند، می توانید از پالیسی Turn Off Local Group Policy Objects Processing استفاده کنید. جهت دسترسی به این پالیسی می بایست به مسیر زیر مراجعه کنید:

 

Computer Configuration\Administrative Templates\System\Group Policy

 

به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

 

نکته: همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، این پالیسی تنها بر روی کلاینت هایی با سیستم عامل Windows Vista و بالاتر کاربرد داشته و اعمال می گردد.