x
تبلیغات

Windows Logo

همانطور که می دانید، هر کلاینت و یا سرور (حتی دامین کنترلرها)، شامل Local Group Policy می باشد. شما می توانید با استفاده از یک Local Group Policy اقدام به مدیریت تنظیمات مرتبط با سیستم مورد نظر نمایید. اگر چه Local Group Policy ساختاری بسیار شبیه به پالیسی های موجود در Active Directory دارد، اما تفاوت های ناچیزی در آن در مقایسه با پالیسی های موجود در Active Directory مشاهده می گردد. از جمله این تفاوت ها آنست که Local Group Policy شامال تنظیمات مرتبط با پروتکل Kerberos نیست.

 

در شکل زیر می توانید وجود تنظیمات مرتبط با پروتکل Kerberos را در یک پالیسی موجود در Active Directory مشاهده نمایید:

 

 

در شکل زیر تصویری از یک Local Group Policy آورده شده است. همانطور که مشاهده می نمایید، خبری از تنظیمات مرتبط با پروتکل Kerberos نیست:

 

 

نکته مهم: قانون فوق تنها در یک مورد نقض می گردد. در دامین کنترلرها، تنظیمات مرتبط با پروتکل Kerberos در Local Group Policy نیز مشاهده می گردد. به شکل زیر نگاه کنید: