x
تبلیغات

General Windows

 

ممکن است شرایطی رخ دهد که بخواهید بر روی یکی از سرورهای خود، مانع از استفاده از Internet Explorer و یا هر Web Browser دیگر جهت دسترسی به اینترنت شوید. به عبارت دیگر، فرض کنید که سرور مورد نظر شما به اینترنت متصل است و شما به عنوان مدیر شبکه می خواهید باعث عدم استفاده از Internet Explorer جهت دسترسی به اینترنت از روی آن سرور شوید. این در حالیست که انجام این عملیات نبایستی مانع از دسترسی کاربران به سایت های درون سازمانی گردد. چگونه می توان این سناریو را جامه عمل پوشانید؟

 

به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!

 

به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!

 

به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!


در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، از آزمودن دهنده انتظار می رود فرآیند پیکربندی اولیه هارد دیسک اضافه شده به یک سیستم را از طریق PowerShell بداند. لذا در این مقاله قصد داریم به چگونگی انجام این کار بپردازیم.