x
تبلیغات

 

هنگامی که شما با استفاده از ابزار Windows Server Backup اقدام به انجام عملیات پشتیبان گیری می نمایید، براحتی می توانید با استفاده از همین ابزار اقدام به انجام عملیات بازیابی اطلاعات در شرایط مقتضی کنید. به عبارت دیگر هنگام بازیابی اطلاعات مورد نظر خود، ابزار Windows Server Backup می تواند به شما در خصوص انتخاب بهترین نسخه پشتیبان گرفته شده از اطلاعات مورد نظر، کمک کند. علت این امر آنست که هنگامی که شما عملیات پشتیبان گیری را به اتمام می رسانید، اطلاعات مرتبط با این عملیات از قبیل تاریخ انجام این عملیات، ساعت اتمام عملیات، نسخه های مرتبط با پشتیبان های گرفته شده از اطلاعات، در پایگاه داده مروبط به ابزار Windows Server Backup ذخیره می گردند.

 

حال فرض کنید که تمامی فایل های مرتبط با پشتیبان های گرفته شده از اطلاعات موجود در یک سرور را به منظور نگهداری در مکان دیگر، به سرور دیگری انتقال داده اید. و یا آنکه حتی فایل های مرتبط با پشتیبان های گرفته شده را به دلایلی از دست داده اید (به عنوان مثال چند روز پیش در یکی از سازمان های طرف قرارداد، مدیر شبکه سازمان به اشتباه درایوی که فایل های پشتیبان در آنجا قرار می داشت را فرمت نموده بود!). در این حالات مشاهده خواهید نمود که اگر چه خود فایل های پشتیبان دیگر وجود خارجی بر روی سرور مورد نظر ندارند، اما اطلاعات مرتبط با آنها کماکان در پایگاه داده ابزار Windows Server Backup ذخیره شده اند. در این شرایط هنگامی که شما بخواهید پشتیبانی را بازیابی کنید با پیغام خطای زیر مواجه خواهید شد:

 

 

 

به منظور حل این مشکل و لذا حذف این اثرات، کافیست از دستور wbadmin delete catalog استفاده نماییم. به مثال زیر نگاه کنید:

 

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید: