x
تبلیغات

WSUS

قبل از انجام عملیات پیکربندی Group Policy، اقدامات زیر را در کنسول WSUS به انجام برسانید:

 

01 Associated with workstation settings

 

02 Associated with workstation settings

 

03 Associated with workstation settings

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

04 Associated with workstation settings

 

به منظور معرفی سرور WSUS به کلاینت های موجود در شبکه داخلی، جهت اتصال و دریافت بروزرسانی ها، می بایست بر روی GPO اعمال شونده بر روی اکانت ایستگاه های کاری، اقدامات زیر را به انجام برسانید:

 

05 Associated with workstation settings

 

توجه داشته باشید که Windows Update در مسیر زیر واقع شده است:

Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components

 

06 Associated with workstation settings

 

07 Associated with workstation settings

 

08 Associated with workstation settings

 

09 Associated with workstation settings

 

10 Associated with workstation settings

 

در صورت اعمال پالیسی فوق بر روی اکانت های رایانه ای مرتبط با سرورهای موجود در شبکه داخلی، کافیست تغییرات زیر اعمال گردند:

 

11 Associated with workstation settings

 

12 Associated with workstation settings

 

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

 1. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت اول)- نصب و پیکربندی WSUS بر روی یک سیستم در شبکه اینترنت
 2.  نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت دوم)-گرفتن Export از اطلاعات مرتبط با بروزرسانی های دریافت شده از سایت مایکروسافت از طریق اینترنت
 3. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت سوم)-Import نمودن بروزرسانی های Export گرفته شده در مرحله قبل

 

00 Importing Updates Export taken in the previous step

 

همانطور که در تصویر فوق نمایش داده شده است، تنها نیاز به انتقال فایلی که دارای پسوند vhd. می باشد، هستیم. لذا فایل مذکور را به همراه فایل ایجاد شده از سوی عملیات (Export (export.xml.gz، به سرور سمت اینترنت (و البته به صورت Offline) انتقال می دهیم. سپس می بایست با انجام عملیات زیر، ابتدا اقدام به بازیابی اطلاعات موجود در فایل vhd. نموده و در نهایت، عملیات Import را به انجام برسانیم.
جهت بازیابی اطلاعات موجود در فایل vhd. می بایست طبق تصاویر زیر عمل شود:

 

01 Importing Updates Export taken in the previous step

 

02 Importing Updates Export taken in the previous step

 

03 Importing Updates Export taken in the previous step

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

04 Importing Updates Export taken in the previous step

 

حال کافیست، محتویات نمایش داده شده در شکل فوق را در محل ذخیره سازی فعلی سرویس WSUS، جایگزین نماییم.
بعد از اتمام عملیات جایگزینی، می بایست طبق تصاویر زیر عمل شود:

 

05 Importing Updates Export taken in the previous step

 

06 Importing Updates Export taken in the previous step

 

حال می بایست اقدام به انجام عملیات Import اطلاعات در Database سرور سمت شبکه داخلی نماییم. بدین منظور کافیست دستور زیر را در محیط Command Prompt به اجرا درآوریم.

C:\Program Files\Update Services\Tools\wsusutil.exe import import.xml.gz import.log

توجه داشته باشید که انجام این عملیات می تواند در حدود 3 ساعت به طول انجامد. لذا از بستن پنجره Command Prompt در طول انجام عملیات Import، جدا خودداری کنید. بعد از اتمام موفقیت آمیز عملیات Import، می بایست فرآیند Approve نمودن بروزرسانی ها را دقیقا همانند آنچه در سمت شبکه اینترنت به انجام رسانیده اید، انجام دهید.

 

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

 1. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت اول)- نصب و پیکربندی WSUS بر روی یک سیستم در شبکه اینترنت
 2. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت دوم)-گرفتن Export از اطلاعات مرتبط با بروزرسانی های دریافت شده از سایت مایکروسافت از طریق اینترنت
 3. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت چهارم)- انجام تنظیمات مرتبط با ایستگاه های کاری از طریق Group Policy جهت اتصال به WSUS شبکه داخلی و دریافت بروزرسانی ها

 

قبل از انجام عملیات Export، اطمینان حاصل کنید که دو تنظیم زیر صورت پذیرفته اند:


01 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

02 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

03 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

حال می بایست با اجرای دستور زیر، اطلاعات مرتبط با بروزرسانی های مورد نظر خود را که در حال حاضر در Database مرتبط با WSUS ذخیره شده اند، Export نمایید. بدین منظور کافیست طبق تصویر زیر عمل کنید:


04 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

همچنین می بایست با استفاده از ابزار Windows Server Backup، اقدام به گرفتن پشتیبان از فایل های بروزرسانی نمود. بدین منظور ابتدا می بایست از این ابزار را بر روی سرور سمت اینترنت نصب نماییم. به منظور انجام این عملیات، کافیست طبق تصاویر زیر عمل شود:

 

05 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

06 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

07 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

08 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

09 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet


حال می بایست با استفاده از انجام مراحل زیر، اقدام به گرفتن پشتیبان نمایید:

10 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

11 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

12 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

13 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

14 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

15 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

16 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

 

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

 1. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت اول)- نصب و پیکربندی WSUS بر روی یک سیستم در شبکه اینترنت
 2. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت سوم)- Import نمودن بروزرسانی های Export گرفته شده در مرحله قبل
 3. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت چهارم)- انجام تنظیمات مرتبط با ایستگاه های کاری از طریق Group Policy جهت اتصال به WSUS شبکه داخلی و دریافت بروزرسانی ها

 

به منظور نصب WSUS بر روی سیستم عامل Windows Server 2008 R2 که در شبکه اینترنت قرار گرفته شده است، ابتدا می بایست فایل نصب سرویس WSUS را از لینک زیر دانلود نمایید.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5216

حال می بایست قبل از اجرای فایل دانلود شده، پیش نیازهای مرتبط با سرویس WSUS را نصب کنیم. این پیش نیازها عبارتند از:

 •     Internet Information Services (IIS)
 •     Microsoft Report Viewer 2008

جهت نصب IIS، کافیست اقدامات زیر را به انجام برسانید:


01 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

02 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

03 Installing and configuring wsus on a pc in network


در ادامه عبارت Windows Server Update Services را انتخاب نموده و در پنجره Add Roles Wizard، بر روی دگمه Add Required Role Services را انتخاب می نماییم. به شکل زیر نگاه کنید:


04 Installing and configuring wsus on a pc in network


بعد از انتخاب ابزارهای جانبی مورد نیاز (به صورت خودکار)، می بایست عبارت Windows Server Update Services را از حالت خارج نمایید. در این حالت مشاهده می نماییم که نیازمندی های مرتبط با IIS از انتخاب خارج نشده و لذا ویزارد را ادامه خواهیم داد. به شکل زیر نگاه کنید:


05 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

06 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

07 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

08 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

09 Installing and configuring wsus on a pc in network


بعد از به اتمام رسیدن عملیات فوق، می بایست اقدام به نصب Microsoft Report Viewer 2008 نماییم. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل شود:


10 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

11 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

12 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

حال می بایست به نصب خود WSUS بپردازیم. بدین منظور کافیست فایل اجرایی دانلود شده را اجرا نموده و طبق تصاویر زیر عمل کنیم:


13 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

14 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

15 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

16 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

17 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

18 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

19 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

20 Installing and configuring wsus on a pc in network


بعد از کلیک بر روی دگمه Finish، ویزارد Windows Server Update Services Configuration Wizard به صورت خودکار به نمایش گذاشته می شود که می بایست بر روی دگمه Cancel کلیک کنید. به شکل زیر نگاه کنید:


21 Installing and configuring wsus on a pc in network


بعد از اتمام عملیات نصب می بایست بروزرسانی های زیر را بر روی سروری که WSUS بر روی آن نصب شده است، نصب کنیم:

 •     KB2828185
 •     KB2938066

در ادامه به نصب بروزرسانی KB2828185 اشاره شده است و به دلیل تشابه عملیات نصب بروزرسانی ها، از نصب بروزرسانی KB2938066، صرف نظر شده است:


22 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

23 Installing and configuring wsus on a pc in network


به منظور آغاز عملیات دریافت بروزرسانی ها، می بایست طبق تصاویر زیر عمل کنیم:


24 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

25 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

26 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

27 Installing and configuring wsus on a pc in network

 

28 Installing and configuring wsus on a pc in network


با انجام عملیات فوق، لیستی از بروزرسانی ها، جهت انتخاب و دانلود در اختیار شما قرار خواهند گرفت. انتخاب گزینه Synchronize Now را بعد از انتخاب مجددا ابزارهای مورد نیاز جهت بروزرسانی (همانطور که در بالا نیز تصاویر آن آورده شده است)، تکرار کنید.

بعد از اتمام عملیات فوق، این بار می بایست با مراجعه به قسمت All Updates، بروزرسانی های مورد نظر خود را، انتخاب نموده و سپس Approve نمایید. با انجام این کار، فایل های مرتبط با بروزرسانی مورد نظر، از سایت مایکروسافت دانلود می گردد. نکات مرتبط با Approve بروزرسانی ها عبارتند از:

 • از انتخاب بروزسانی هایی که در نام آنها عبارت Itanium بکار رفته است، خودداری کنید.
 • از انتخاب بروزرسانی هایی که در نام آنها عبارت IA64 بکار رفته است، خودداری کنید.
 • از بروزرسانی هایی که توسط بروزرسانی های دیگر، نقض شده اند، خودداری  کنید. این بروزرسانی های می توانند با علامت   و    ، نمایش داده شوند. به منظور نمایش این علامات در کنار نام بروزرسانی ها، می بایست عملیات زیر را به انجام برسانید:

 

29 Installing and configuring wsus on a pc in network

 • در تصویر فوق می بایست عبارت Supersedence را انتخاب کنید.
 • از دریافت بروزرسانی های مرتبط با Windows 2000 خودداری کنید.
 • از دریافت بروزرسانی های مرتبط با Windows XP که قبل از سال 2007 تولید شده اند، خودداری کنید.

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

 1. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت دوم)-گرفتن Export از اطلاعات مرتبط با بروزرسانی های دریافت شده از سایت مایکروسافت از طریق اینترنت 
 2. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت سوم)- Import نمودن بروزرسانی های Export گرفته شده در مرحله قبل
 3. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت چهارم)- انجام تنظیمات مرتبط با ایستگاه های کاری از طریق Group Policy جهت اتصال به WSUS شبکه داخلی و دریافت بروزرسانی ها


چند روز پیش وقتی داشتم یک کامپیوتر را با استفاده از نرم افزار Microsoft Baseline Security Analyzer و یا به اختصار MBSA مورد بررسی قرار می دادم، با پیغام خطای زیر مواجه شدم. به شکل زیر نگاه کنید:

معرفی نرم افزارهای کاربردی

Netwrix Event Log Manager

Netwrix Event Log Manager

با استفاده از این نرم افزار، می‌توانید رخدادهای به ثبت رسیده در Event Viewer سیستم های موجود در شبکه خود را به صورت متمرکز، بر روی سیستمی که این نرم افزار بر روی آن نصب شده است، مشاهده و یا آرشیو نمایید. همچنین این ابزار این امکان را در اختیار شما می گذارد که بتوانید از ثبت یک رخداد خاص، اطلاع حاصل کنید. به عبارت دیگر، می توانید این نرم افزار را به گونه ای پیکربندی کنید که در صورت ثبت یک رخداد خاص در یک سیستم، این موضوع به اطلاع شما برسد.

اطلاعات بیشتر

خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار و مقالات، آدرس پست الکترونیکی (ایمیل) خود را در کادر فوق وارد نمایید.