x
تبلیغات

فرض کنید که ابزار Windows Server Backup را به گونه ایی پیکربندی نموده اید که از محتویات یک فولدر پشتیبان تهیه نماید. فرض کنید که این عملیات با موفقیت به انجام رسیده است. جالب است که بدانید ابزار Windows Server Backup قابلیتی را در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید لیستی از فایل ها و یا فولدرهای پشتیبان گرفته شده را مشاهده نمایید. لطفا به تصاویر زیر نگاه کنید: