x
تبلیغات

Windows Server

برای تغییر نام سیستم و پیوستن به دامین از طریق ابزار PowerShell Windows به صورت زیر اقدام نمایید:

همانطور که می دانید، پروتکل NTLM توسط مایکروسافت ارائه شده است و تا کنون نسخه های گوناگونی برای آن تولید شده است. آخرین نسخه ارائه شده از سوی مایکروسافت نسخه 2 بوده و توان امنیتی این پروتکل به طرز قابل توجهی نصبت به نسخه های قبلی افزایش یافته است. اگر چه می توان ادعا نمود که جدیدترین نسخه از NTLM به عنوان یک پروتکل امن در نظر گرفته می شود، اما این بدان معنا نیست که پروتکل امن دیگری را سیستم عامل های مایکروسافتی پشتیبانی نمی نمایند. به عنوان مثال سیستم عامل های مایکروسافتی از پروتکل بسیار امن دیگری با نام Kerberos سود می جویند که بسیار امنتر از NTLM می باشد.

فرض کنید که دستوری را در PowerShell به اجرا در آورده اید که نتیجه آن نمایش حجم زیادی از اطلاعات بر روی صفحه نمایش می باشد. در این حالت می توانید نحوه نمایش این اطلاعات را مدیریت نمایید. به منظور متوقف نمودن موقتی اجرای دستور می توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl و S استفاده نمایید. بدین ترتیب اجرای دستور به صورت موقتی متوقف خواهد شد. حال به منظور اجرای دوباره دستور می توانید از همین ترکیب کلیدها استفاده کنید.

همانطور که می دانید، به منظور وارد شدن به محیط PowerShell می توانید از دستور PowerShell استفاده کنید. در این حالت متن زیر را در هر بار اجرا نمودن دستور PowerShell مشاهده خواهید نمود:

فرض کنید که در محیط کامندی Windows هستید. در این حالت به منظور وارد شدن به محیط PowerShell می توانید دستور PowerShell را به اجرا در آورید. به مثال زیر نگاه کنید: