x
تبلیغات

System Center

 

Agent مرتبط با SCDPM، در حقیقت نرم افزاریست که می بایست بر روی هر کامپیوتری که می خواهیم از اطلاعات موجود در آنها پشتیبان تهیه شود، نصب نمایید. این Agent از دو قسمت تشکیل شده است که عبارتند از: خود agent و Coordinator Agent.

 

در قسمت های قبل، اقدام به معرفی مزایای استفاده از SCVMM پرداختیم و مطالبی را در خصوص اجزای تشکیل دهنده آن، به همراه نصب نیازمندی های نرم افزاری مرتبط با آن پرداختیم.

 

در اغلب سرویس های ارائه شده از سوی مایکروسافت، به عنوان Best Practice، مدیریت از راه دور در اولویت اول شناخته می شود. به عبارت دیگر، به منظور مدیریت یک سرویس، به جای اتصال مستقیم به سرور دارنده سرویس مورد نظر، ابزارهای مدیریتی بر روی یک سیستم عامل کلاینت نصب شده و از طریق آن، به صورت از راه دور، اقدام به انجام فعالیت های مدیریتی مورد نظر می نماییم. System Center Virtual Machine Manager و یا به اختصار SCVMM نیز از این رویکرد مستثنا نبوده و لذا در این مقاله قصد داریم به چگونگی نصب کنسول مرتبط با آن، بر روی کلاینتی با سیستم عامل Windows 10 بپردازیم. با ما همراه باشید...

  

فرض کنید که می خواهید از اطلاعات موجود در یک سیستم که در ارتباطی از نوع WAN با سروری که SCDPM 2016 بر روی آن نصب شده است، مرتبط می باشد، پشتیبان تهیه کنید. آیا در خصوص مقدار پهنای باند موجود، می بایست تمهیداتی را قائل شوید؟


یکی از مشکلات شایع در سازمان های بزرگ آن است که کارشناسان SCDPM، به ندرت در جریان آخرین تغییرات انجام گرفته بر روی سرویس SQL Server قرار می گیرند.