x
تبلیغات

General Windows

 

دسترسی از راه دور به یک فولدر به اشتراک گذاشته شده بر اساس دو سطوح دسترسی متفاوت کنترل می شود که عبارتند از:

 

چنانچه بخواهید با استفاده از اجرای دستور در محیط Command Prompt، پی ببرید که آیا آدرس IP موجود بر روی یک کارت شبکه، از طریق پروتکل DHCP دریافت و اعمال شده است و یا آنکه به صورت دستی پیکربندی شده است، از چه دستوری می توان استفاده کرد؟

 

به طور کلی، MDOP مجموعه ای است از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!


به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!

 

ممکن است شرایطی رخ دهد که بخواهید بر روی یکی از سرورهای خود، مانع از استفاده از Internet Explorer و یا هر Web Browser دیگر جهت دسترسی به اینترنت شوید. به عبارت دیگر، فرض کنید که سرور مورد نظر شما به اینترنت متصل است و شما به عنوان مدیر شبکه می خواهید باعث عدم استفاده از Internet Explorer جهت دسترسی به اینترنت از روی آن سرور شوید. این در حالیست که انجام این عملیات نبایستی مانع از دسترسی کاربران به سایت های درون سازمانی گردد. چگونه می توان این سناریو را جامه عمل پوشانید؟