x
تبلیغات

System Center

قبل از نصب SQL Server 2008 R2، ابتدا می بایست حساب کاربری مورد نیاز جهت فعال نمودن سرویس های مرتبط با SQL را در Active Directory ایجاد نماییم. توجه داشته باشید که این اکانت می بایست محدود بوده و برای آن رمز عبور بسیار پیچیده ای در نظر گرفته شود. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

01 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

02 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

03 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

04 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

به منظور نصب SQL Server 2008 R2، کافیست طبق تصاویر زیر عمل شود:

 

05 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

06 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

07 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

08 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

09 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

10 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

11 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

12 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

13 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

14 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

15 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

16 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

17 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

18 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

19 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

20 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

21 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

22 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

23 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

24 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

25 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

26 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

27 Overview of installing and configuring Data Protection Manager 2012 R2 Installing and configuring SQLServer 2008 R2

 

معرفی نرم افزارهای کاربردی

Netwrix Event Log Manager

Netwrix Event Log Manager

با استفاده از این نرم افزار، می‌توانید رخدادهای به ثبت رسیده در Event Viewer سیستم های موجود در شبکه خود را به صورت متمرکز، بر روی سیستمی که این نرم افزار بر روی آن نصب شده است، مشاهده و یا آرشیو نمایید. همچنین این ابزار این امکان را در اختیار شما می گذارد که بتوانید از ثبت یک رخداد خاص، اطلاع حاصل کنید. به عبارت دیگر، می توانید این نرم افزار را به گونه ای پیکربندی کنید که در صورت ثبت یک رخداد خاص در یک سیستم، این موضوع به اطلاع شما برسد.

اطلاعات بیشتر

خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار و مقالات، آدرس پست الکترونیکی (ایمیل) خود را در کادر فوق وارد نمایید.