x
تبلیغات

System Center

 بعد از انجام مراحل قسمت های اول تا ششم ، به منظور ایجاد سیاست های پشتیبان گیری، عملیات زیر را به انجام برسانید.

قابلیت Remote Control Viewer، یکی از قابلیت های بسیار کاربردی نرم افزار (System Center Configuration Manager (SCCM، می باشد که به وسیله آن می توان از راه دور به سیستم های تحت کنترل SCCM متصل شده و اقدام به فعالیت های مورد نظر خود نمود.

پس از عملی نمودن موارد مطروحه در جلسات قبل به منظور نصب Agent بر روی سروری که نقش دامین کنترلر شبکه داخلی را بر عهده دارد، می بایست طبق تصاویر زیر عمل شود.

در ادامه جلسه قبل به نصب آخرین بروزرسانی (Update Rollup) مرتبط با نرم افزار SCDPM خواهیم پرداخت. توجه داشته باشید که نصب آخرین بروزرسانی، شامل بروزرسانی های ارائه شده قبلی نیز خواهد شد.