x
تبلیغات

ESXi / vCenter


بعد از پیکربندی HA در Cluster در زیر ساخت مجازی vSphere ممکن است با پیام های هشدار زیر مواجه شوید:

 

همانطور که می دانید، به منظور پیاده سازی قابلیت HA در زیر ساخت مجازی یکسری تنظیمات را می بایست تنظیماتی را جهت بهینه سازی آن، به انجام برسانید. توجه داشته باشید که تنظیمات انجام گرفته برای کل Cluster در نظر گرفته می شود و به عبارت دیگر، تمامی هاست های موجود در Cluster به همراه ماشین های مجازی موجود بر روی آنها، از این تنظیمات تبعیت می نمایند.

 

اولویت مجوز های کاربر در برابر مجوز های گروه در vCenter Server :

 

بعد از پیکربندی کلاستر در vSphere ممکن است با پیام هشدار زیر مواجه شوید به تصاویر زیر نگاه کنید.

 

Distributed Resource Scheduler یا به اختصار DRS قابلیتی است که به واسطه ی آن امکان توزیع بار بین هاست های ESXi یک کلاستر فراهم می شود ما در این مقاله قوانین Affinity مربوطه به DRS را بررسی خواهیم کرد.