x
تبلیغات

ESXi / vCenter

ممکن است در هنگام اتصال به یک ماشین مجازی (Console Connection) از طریق vSphere Client، با پیغام خطای زیر مواجه شوید:

هنگامی که اقدام به ویرایش تنظیمات مرتبط با یک ماشین مجازی می نماییم، ممکن است با رخداد خطای زیر مواجه شویم:

در هنگام جستجو برای یک ماشین مجازی از طریق کادر جستجو در vSphere Client، با رخداد خطای زیر مواجه خواهیم شد:

اگر چنانچه در هنگام نصب vSphere، تنظیمات مربوط به DNS را انجام نداده اید و یا آنکه مایلید از طریق محیط کامندی تنظیمات انجام شده را تغییر دهید، براحتی می توانید این کار را انجام دهید.

یکی از راه های مدیریت vSphere 4 استفاده از محیط کامندی آن می باشد. شما می توانید به راحتی از راه دور و با استفاده از پروتکل SSH به محیط کامندی vSphere دسترسی پیدا کنید. امروز هنگامی که می خواستم این قابلیت را تست نمایم به نکته جالبی برخورد کردم.