x
تبلیغات

ESXi / vCenter

 

vCenter Server Plug-Inها باعث افزایش عملکرد و قابلیت های ارائه شده در vCenter می گردند. در این میان، بعضی از Plug-Inها به صورت خودکار، با نصب vCenter Server ایجاد گردیده و مورد استفاده قرار می گیرند و بعضی دیگر، با نصب و پیکربندی ابزارهای دیگری که در ادامه لیستی از آنها ارائه شده است، به vCenter Server اضافه می گردند.

 

همانطور که در قسمت های قبلی به آن اشاره شد داکر داده های مربوط به هر کانتینر را جدا از ایمیج آن ذخیره می‌کند. داکر برای مدیریت داده ها و لایه های مربوط به ایمیج ها و کانتینرها از یک فایل سیستم به نام Union File System استفاده می کند.

 

vSphere High Availability و یا به اختصار vSphere HA، قابلیتی است که به واسطه آن می توان سرورهای میزبان مبتنی بر ESXi متعلق به یک کلاستر را به گونه ای پیکربندی نمود که در مقابل از دسترس خارج شدن های بدون برنامه ریزی (Unplanned Downtime) طوری رفتار نمایند که ماشین های مجازی مرتبط با آنها، با اندک زمان از دسترس خارج شدن، مجددا در دسترس قرار گیرند.


در قسمت قبلی با مدیریت کانتینرها آشنا شدیم و برخی از عملیات قابل انجام بر روی آن ها را بررسی کردیم. در این قسمت به مدیریت ایمیج ها خواهیم پرداخت.


در قسمت قبلی اولین کانتینر را ایجاد کردیم و با برخی از دستورات ابتدایی آن ها آشنا شدیم. در این قسمت جزئیات بیشتری از دستورات مربوط به کانتینرها را بررسی خواهیم کرد.