x
تبلیغات

Cisco


در این قسمت از سری مقالات معرفی و پیکربندی NAT، می خواهیم در خصوص چگونگی پیکربندی Static NAT، مطالبی را خدمت علاقمندان ارائه دهیم.

 

به احتمال زیاد بدون استفاده از تکنولوژی هایی نظیر NAT و یا PAT، شما نمی توانید از طریق رایانه خود به اینترنت متصل شوید و اگر چنانچه این امکان برای شما فراهم آمده است، شما تنها شخصی هستید که امکان دسترسی به اینترنت را در محیط کار و یا منزل خود دارید!

 

همانطور که می دانید، پروتکل های مدیریت شبکه نظیر SNMP، امکان پایش شبکه های رایانه ایی را در اختیار می گذارند.

 

 در این مقاله قصد داربم به معرفی IOS XE پرداخته و تفاوت های آن را با IOS مورد بررسی دقیق تر قرار دهیم. به منظور انجام این کار، مایلم اندکی در خصوص IOS، مطالبی را خدمت شما دوستان عرض کنم.


در پروتکل IEEE 802.1Q قابلیتی با نام Native VLAN مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تمامی ترافیک های دریافتی و ارسالی روی پورت Trunk که به روش 802.1Q بسته بندی می شوند لزوما دارای Tag نیستند.