x
تبلیغات

Cisco


Trunk ها بمنظور ارسال ترافیک از سوئیچی به سوئیچ دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. در اینجا چگونگی اعمال تنظیمات Trunk، مابین Cisco Catalyst Switches را به شما نشان می دهیم. در ابتدا توپولوژی مورد استفاده را مورد بحث قرار می دهیم.

 

در این مقاله قصد دارم براتون توضیح بدم که سوئیچ ها با استفاده از (DTP (Dynamic Trunking Protocol  چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند.


در این قسمت از سری مقالات معرفی و پیکربندی NAT، می خواهیم در خصوص چگونگی پیکربندی Static NAT، مطالبی را خدمت علاقمندان ارائه دهیم.

 

به احتمال زیاد بدون استفاده از تکنولوژی هایی نظیر NAT و یا PAT، شما نمی توانید از طریق رایانه خود به اینترنت متصل شوید و اگر چنانچه این امکان برای شما فراهم آمده است، شما تنها شخصی هستید که امکان دسترسی به اینترنت را در محیط کار و یا منزل خود دارید!

 

همانطور که می دانید، پروتکل های مدیریت شبکه نظیر SNMP، امکان پایش شبکه های رایانه ایی را در اختیار می گذارند.